Ianuarie, 2011
Ziarul de Gardă: Interviu cu Tamara Şchiopu,
directoare executivă a Agenţiei de Promovare a Produselor Agricole Autohtone, Hardwick, Marea Britanie

— Ce te-a făcut să pleci din Moldova, ce nu te-a determinat să rămâi?
— Am ple­cat în 2000 în Sta­tele Unite la stu­dii, cu o bursă câş­ti­gată la Uni­ver­si­ta­tea din Cali­for­nia. Am ple­cat să-mi creez un vii­tor mai sigur pen­tru mine, dar şi pen­tru fiul meu. Am pără­sit Sta­tele Unite în 2003, cu pre­miul supe­rior de la şcoala de busi­ness. Am ales Marea Bri­ta­nie, pen­tru că m-am ală­tu­rat soţu­lui meu, el fiind fer­mier eco­lo­gic bri­ta­nic de mai bine de 30 de ani. Deta­lii puteţi vedea pe inter­net la această adresă web: Tolhurst Organic
Citește mai departe